1. Gemak voor bezoekers

Met publicroam bieden gemeenten, musea, buurthuizen, bibliotheken, sportcomplexen, deelwerkplekken, etc. veilig en makkelijk toegang tot hun bestaande gastwifi. Bezoekers gaan naadloos over op wifi zodra zij binnenkomen. Met één account voor alle locaties. Zonder kosten voor de gebruiker.

2. Veilige verbinding

Publicroam minimaliseert de veiligheidsrisico’s voor bezoekers. Door te zorgen voor een veilige verbinding tussen toestel en access point (op basis van WPA2-Enterprise). Gebruikers kunnen daardoor automatisch verbinden op elke publicroam-locatie.

3. Privacy

De privacy van bezoekers is gewaarborgd. Gegevens worden zo kort mogelijk bewaard en alleen gebruikt voor het bieden van toegang tot wifi. Hiervoor ontving publicroam de Privacy Award 2020.

4. Keuzevrijheid

Bezoekers kunnen zich vrij aanmelden. Zonder account van bijvoorbeeld Google of Facebook, of een telecomaanbieder. Zonder loyaltyprogramma’s of andere vormen van wifi-marketing.

5. Lage beheerlast, geen extra personele inzet

Publicroam werkt in combinatie met alle gangbare apparatuur op basis van open standaarden. Een aansluiting kan in eigen beheer worden gerealiseerd. Afspraken met eindgebruikers en communicatie zijn centraal geregeld door publicroam, evenals de uitgifte van accounts en klantsupport.

Interesse? Neem contact op.