Aansluiten op publicroam

Voeg publicroam toe aan het bestaande wifi-gastnetwerk. Zo krijgen bezoekers veilig en makkelijk toegang. Lees hier hoe organisaties kunnen deelnemen.

Gastwifi goed geregeld
  • Veilige verbinding voor bezoekers
  • Direct verbonden bij binnenkomst
  • Ongewenst surfgedrag tegengaan
Meer informatie

Wij informeren je graag over publicroam

Neem contact op met mij

Hoe werkt publicroam?

Publicroam koppelt wifi-gastnetwerken aan elkaar doordat organisaties de authenticatie centraliseren. De accespoints (APs) gaan de SSID publicroam uitzenden. Een apparaat met een publicroam account, maakt automatisch contact met het AP en verstuurt zijn inloggegevens versleuteld naar de centrale nodeserver van publicroam. Wij controleren of de gegevens correct zijn waarna een bezoeker toegang krijgt tot het gastwifi.

Lees uitgebreide informatie over het concept publicroam hieronder.

Wat is de technologie achter publicroam?

Publicroam is gebaseerd op de technologie achter eduroam een open source standaard die al ruim 10 jaar gebruikt wordt om de wifinetwerken van onderwijsinstellingen wereldwijd aan elkaar te koppelen. Publicroam is gebaseerd op radius. Publicroam beheert een centrale node server en een database met daarin de identiteiten van alle mensen met een publicroam account.

Mag ik zelf mijn locatiecode bepalen?

Ja, als organisatie mag je zelf je locatiecode bepalen behalve als deze natuurlijk al in gebruik is bij een andere deelnemer. Wel is het de bedoeling dat de locatie code een duidelijke koppeling heeft met je organisatie.

Mag iedereen publicroam aanbieden?

Nee niet iedereen mag deelnemen aan publicroam. Alleen organisaties die er een belang bij hebben om een gastwifinetwerk te hebben, mogen aansluiten. Ook moeten organisaties aantonen dat ze het surfgedrag van hun bezoekers niet actief gaan monitoren en/ of gaan registreren. Dit wordt ook expliciet verboden in de algemene voorwaarden van publicroam. Mocht een organisatie toch het surfgedrag van bezoekers actief monitoren en registreren dan zijn de consequenties voor de deelnemende organisatie.

Mag ik het surfgedrag monitoren?

Nee! Je mag het surfgedrag van de mensen die online gaan niet actief monitoren. Dit betekent dat je niet mag registreren welke pagina’s je gasten bezoeken, hoe lang ze op deze pagina’s zijn of wat ze doen op de webpagina’s die ze bezoeken. Doe je dit toch dan zijn de consequenties voor je organisatie.

Mag ik bepaalde websites en/of toepassingen afsluiten?

Ja, je mag bepaalde websites waar niet legale activiteiten plaatsvinden blokkeren voor gebruikers. Ook mag je pagina’s die niet overeenkomen met je ethische standaarden afsluiten. Ook mag je streamen verbieden en de bandbreedte per gebruiker beperken. Deze beperkingen moeten wel gelden voor alle gasten met een publicroam account. Hierop mogen geen uitzonderingen worden gemaakt in lijn met de gedachte en algemene voorwaarden van publicroam.

Zijn mijn AccessPoints (AP) geschikt voor publicroam?

Op een accespoint moet een radius profiel aangemaakt kunnen worden. Bij de meeste en meest gangbare professionele accespoints die in gebruik zijn, is dit mogelijk zoals Meraki en Ubiquiti accespoints. Om zeker te zijn of je accespoints de mogelijkheid bieden om publicroam aan te bieden, neem daarvoor contact op met onze technische afdeling via 030 – 307 44 99 om dit te bespreken of mail ons op support@publicroam.nl.

Wat registreren jullie?

Wij registreren het mobiele nummer van een bezoeker en koppelen daar een gebruikersnaam en wachtwoord aan. Deze worden willekeurig door ons gegenereerd. Als een bezoeker online gaat, registreren wij waar een bezoeker online gaat, hoe laat en het MAC adres van het apparaat. Individuele gegevens delen wij nooit met een deelnemende organisatie. Wel delen wij op geaggregeerd niveau informatie over het gebruik van publicroam met de deelnemers. Uit deze data zijn nooit de gegevens van individuele gebruikers te herleiden.

Waarom betalen wij voor publicroam?

Omdat wij en onze deelnemers geloven dat iedereen veilig, gratis en anoniem toegang moet kunnen krijgen tot internet, zijn de accounts die mensen aanvragen gratis. De deelnemers betalen een kleine vergoeding om de infrastructuur achter publicroam in stand te houden. De vergoeding die een organisatie betaalt, is afhankelijk van het aantal bezoekers dat gebruik maakt van publicroam bij de deelnemende organisatie. Ook vragen wij een vergoeding om de aansluiting te realiseren. Neem contact met ons op wat de deelnemersvergoeding is, die wij je organisatie in rekening brengen. De vergoeding voor het gebruik van publicroam brengen we jaarlijks vooraf in rekening.

Wat is de contractduur?

Wij geloven zodanig in ons concept dat je als deelnemer aan publicroam altijd per direct je contract mag opzeggen zonder dat we hier voorwaarden aan stellen. Wij restitueren de deelname fee vanaf het moment van opzeggen tot het einde van het contract. De aansluitvergoeding restitueren wij niet.

Is er een helpdesk voor bezoekers?

Publicroam heeft een helpdesk waar alle vragen van bezoekers worden afgehandeld met betrekking tot de dienst. Mensen kunnen ons bellen, mailen of contact zoeken via social media. Wij zorgen dat alle vragen snel worden afgehandeld.

Wat vergt publicroam van mijn IT afdeling?

De ervaring is dat de beheerskosten voor de organisatie verwaarloosbaar zijn. Als het wifinetwerk eenmaal is aangesloten op publicroam dan hoeft er daarna nauwelijks nog wat te gebeuren.

Mag ik geselecteerde accounts meer diensten aanbieden?

Op dit moment is dit nog niet mogelijk. Wij zijn bezig met het verder ontwikkelen van het concept waardoor het mogelijk gaat worden meer diensten aan de mensen met een publicroam account te bieden. Uitgangspunt blijft wel dat iedereen met een publicroam account altijd gratis toegang krijgt tot het internet via de deelnemers.

Hoe gaan jullie misbruik tegen?

Wij monitoren het gebruik van de mensen met een publicroam account. Mochten wij misbruik constateren zoals het delen van een account dan sluiten wij per direct een account af. Mochten jullie misbruik constateren dan moeten jullie publicroam direct inlichten. Wij sluiten dan per direct een account af en lichten de eigenaar van dat account in. Mocht de houder van een account zich niet kunnen verenigen met ons besluit dan kan hij zich tot ons richten en aangeven waarom het besluit niet correct is.

Neem contact op met mij

030 – 307 44 99