Over publicroam

Via publicroam ga je veilig online bij alle deelnemende gastwifi-locaties. Automatisch. Je hebt dus altijd de beste verbinding.

Open wifi écht gastvrij
  • Overal direct online 
  • Veilig verbonden
  • Gratis voor publiek
Tip ons!

Wil je ergens veilig online, maar is er geen publicroam? Tip ons.

Tip ons een nieuwe locatie

Wat is publicroam?

Publicroam geeft je veilig en gemakkelijk toegang tot wifi-gastnetwerken. Bij alle deelnemende organisaties. De eerste keer maak je een persoonlijk account aan, gekoppeld aan je mobiele nummer. Daarna ga je voortaan automatisch online, overal waar publicroam wordt aangeboden. De sterke beveiliging zorgt ervoor dat je gegevens niet zomaar uit de lucht worden geplukt. Op die manier heb je altijd de beste verbinding, zonder zorgen.

Hoe werkt publicroam?

Publicroam koppelt wifinetwerken door de authenticatie te delen. Als je online gaat bij een organisatie die publicroam aanbiedt, zullen zij je inloggegevens automatisch versleuteld aan ons doorsturen. Publicroam controleert of deze gegevens kloppen en als dit zo is dan sturen wij een akkoord terug naar de gastorganisatie en gaat je apparaat online. Dit proces is al doorlopen voordat jij zelfs maar aanstalten hebt gemaakt om koffie te halen.

Hoe krijg ik een account en ga ik online?

Als je voor de 1e keer op bezoek bent bij een deelnemende organisatie dan stuur je een SMS naar0970 10 260 261 met daarin #locatiecode. De locatiecode is uniek per organisatie. Per omgaande krijg je een gebruikersnaam en wachtwoord. Je klikt op het WiFinetwerk publicroam (allemaal kleine letters) en je vult je gegevens in. Je gaat direct online.

Ben ik nu altijd online?

Ja. Elke keer als je op bezoek gaat bij een organisatie die publicroam aanbiedt, ben jij al online voordat je een plaats hebt gevonden om te zitten, voor je bezoek is gearriveerd of voordat je je spullen hebt afgegeven.

Ik word gevraagd opnieuw mijn inloggegevens in te vullen

Moet je opnieuw je inloggegevens invullen op een apparaat waarmee je al een keer online bent geweest via publicroam? Check dan allereerst of je je bij een organisatie bevindt die aangesloten is op publicroam. Twijfel je? Neem contact op met Publicroam Support via 030 – 307 44 99 of support@publicroam.nl.

Mag ik mijn publicroam account delen met iemand anders?

Nee! je account is persoonlijk en gekoppeld aan jouw mobiele nummer. Je mag je gegevens niet delen met anderen. Mocht blijken dat je je account wel deelt dan sluiten wij je account per direct af.

Wordt mijn surfgedrag actief gemonitord?

Nee! publicroam noch de deelnemende organisaties waar je online gaat registreren welke pagina’s je bezoekt, wat je daar doet, noch hoelang je op bepaalde pagina’s blijft. Een aanbieder van publicroam mag wel bepaalde websites afsluiten waar illegale activiteiten plaatsvinden of waar auteursrechtelijk beschermde content op staat of pagina’s die niet overeenkomen met de ethische achtergrond van hun organisatie. Ook mogen organisaties de bandbreedte per gebruiker beperken en/ of streamen van content niet toe staan. Dit zijn passieve beperkingen van het surfgedrag die voor elke gebruiker van publicroam hetzelfde zijn.

Gratis bestaat niet toch?

Dat klopt! De deelnemers aan publicroam vinden dat iedereen veilig en anoniem moet kunnen surfen en daarom betalen zij ons een kleine vergoeding om de infrastructuur achter publicroam in stand te houden. Jouw account is daarom gratis. En daarom hoeven wij ook niets te verdienen aan je surfgedrag, je te spammen met aanbiedingen of je gegevens te verkopen.

Waarom moet ik een certificaat accepteren?

In sommige gevallen en voornamelijk als je je aanmeldt met behulp van een Apple device, dan zal je op een gegeven moment gevraagd worden om een certificaat als vertrouwd aan te merken. Het certificaat is van publicroam.nl en uitgegeven door COMODO RSA Domain Validation. Om je publicroam account te valideren en online te gaan op het wifi – gastnetwerk moet je dit certificaat vertrouwen. Dit doe je door op de knop ‘vertrouwen’ te drukken. Op dit certificaat staat in rood ‘not trusted’. Dit komt omdat jouw apparaat het certificaat de eerst keer niet als vertrouwd aanmerkt. Op elk apparaat waarop je je publicroam account instelt zult je het certificaat een keer opnieuw moeten vertrouwen. Op de meeste Android apparaten hoeft dit overigens niet omdat die de certificaten automatisch herkennen en vertrouwen.

Ga ik nu veilig online?

Publicroam biedt wifi-toegang met een hoog beveiligingsniveau (WPA2-Enterprise). Dit zorgt ervoor dat de verbinding tussen je smartphone, tablet of laptop en het wifi-accesspoint optimaal wordt beveiligd. Het gebruik van Publicroam ontslaat je echter niet van de verplichting om de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te treffen als je online gaat. Zoals een recente versie van antivirussoftware op je computer, het niet delen van wachtwoorden en geen onveilige websites bezoeken. Aangezien publicroam toegang geeft tot het vrije internet via het netwerk van een gastorganisatie, blijft het raadzaam om je meest kwetsbare gegevens te beschermen door een beveiligde verbinding op te zetten (VPN).

Wat registreren jullie van mij en waarom?

Publicroam waarborgt je privacy. Het is een dienst zonder bijbedoelingen. Om je toegang te verlenen tot de aangesloten wifi-netwerken registreren wij je mobiele nummer en koppelen daar je inloggegevens aan. Ook registreren we waar en met welk device je online gaat. Deze gegevens zullen we alleen gebruiken om misbruik tegen te gaan, de dienst te verbeteren, en het gebruik van de dienst te monitoren. Het gaat om een tijdelijke opslag; Individuele gegevens worden steeds na 90 dagen verwijderd. Lees hiertoe ook onze privacyverklaring. Wij voldoen hiermee aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevens (AVG).

Wat wij van je registreren zullen wij nooit gebruiken voor commerciële doeleinden of voor het doen van een persoonlijke aanbieding. Tenzij je daar nadrukkelijk toestemming voor geeft.

Aan welke voorwaarden moet ik me houden?

Er zijn een paar voorwaarden verbonden aan het gebruik van een publicroam account. Zo is je account persoonlijk en mag je je accountgegevens niet met derden delen. Publicroam is ook bedoeld om als gast toegang te krijgen tot een wifinetwerk. Het is dan ook niet de bedoeling om constant online te zijn bij een organisatie die publicroam aanbiedt. Ook moet je je aan de gebruikelijke netiqquette houden. Het uploaden of downloaden van grote bestanden is niet toegestaan als ook het versturen van spam. Mocht je illegale activiteiten ontplooien op een gastnetwerk en dan kunnen wij je gegevens overdragen aan de opsporingsinstanties mochten wij daartoe wettelijk verplicht worden. Lees hiertoe ook onze algemene voorwaarden. Door online te gaan met publicroam accepteer je de algemene voorwaarden.

Tip ons een nieuwe locatie!

Ergens geen publicroam, maar wil je wel veilig online? Geef de locatie aan ons door. Wij sturen dan een uitnodiging om aan te sluiten.

030 – 307 44 99

[/col]