Over publicroam

Via publicroam ga je veilig online op alle deelnemende gastwifi-locaties. Zo heb je automatisch de beste verbinding. Gratis

Comfortabel gastwifi
  • Overal direct online
  • Beveiliging op bedrijfsniveau
  • Privacy proof
Onafhankelijk

Wij volgen je niet. Publicroam is onafhankelijk van andere diensten. En we verdienen niet aan data

Tip ons een nieuwe locatie

Overal veilig online met één account

Publicroam geeft je veilig en gemakkelijk toegang tot wifi-gastnetwerken. Bij alle deelnemende organisaties. De eerste keer maak je een persoonlijk account aan, gekoppeld aan je mobiele nummer. Daarna ga je voortaan automatisch online, overal waar publicroam wordt aangeboden. De sterke beveiliging zorgt ervoor dat je gegevens niet zomaar uit de lucht worden geplukt. Op die manier heb je altijd de beste verbinding, zonder zorgen.

Hoe werkt publicroam?

Publicroam koppelt wifinetwerken door de authenticatie te delen. Als je online gaat bij een organisatie die publicroam aanbiedt, zullen zij je inloggegevens automatisch versleuteld aan ons doorsturen. Publicroam controleert of deze gegevens kloppen en als dit zo is dan sturen wij een akkoord terug naar de gastorganisatie en gaat je apparaat online. Dit proces is al doorlopen voordat jij zelfs maar aanstalten hebt gemaakt om koffie te halen.

Hoe krijg ik een account en ga ik online?

Als je voor de 1e keer op bezoek bent bij een deelnemende organisatie dan vraag je een account aan op publicroam.nl of je stuurt een SMS naar +31 970 10 260 261 met daarin de organisatiecode. De organisatiecode is uniek per organisatie. Per omgaande krijg je een gebruikersnaam en wachtwoord. Je klikt op het wifinetwerk publicroam (allemaal kleine letters) en je vult je gegevens in. Je gaat direct online.

Ben ik nu altijd online?

Ja. Elke keer als je op bezoek gaat bij een organisatie die publicroam aanbiedt, ben jij al online voordat je een plaats hebt gevonden om te zitten, voor je bezoek is gearriveerd of voordat je je spullen hebt afgegeven.

Wordt mijn surfgedrag gemonitord?

De wet verbiedt het zomaar volgen of monitoren van personen die gebruik maken van gastwifi. Organisaties die deelnemen aan publicroam moeten zich houden aan de wettelijke regels hieromtrent. Geautomatiseerd filteren of blokkeren van websites of diensten is wel toegestaan. Ook mogen organisaties de bandbreedte per gebruiker beperken en/of streamen van content niet toestaan. Dit zijn passieve beperkingen van het surfgedrag die voor elke gebruiker van publicroam hetzelfde zijn.

Gratis bestaat niet toch?

Dat klopt! De deelnemers aan publicroam vinden dat iedereen veilig en anoniem moet kunnen surfen en daarom betalen zij ons een kleine vergoeding om de infrastructuur achter publicroam in stand te houden. Het gebruik van publicroam is daarom gratis. En daarom hoeven wij ook niets te verdienen aan je surfgedrag, je te spammen met aanbiedingen of je gegevens te verkopen.

Waarom werkt publicroam met een certificaat?

Publicroam beveiligt gastwifi via een certificaat. Dit voorkomt dat gebruikersnamen of dataverkeer onderschept worden door kwaadwillenden. Met behulp van certificaten wordt de authenticiteit van een publicroam-gastnetwerk vastgesteld. Op die manier verbindt jouw apparaat automatisch met elk gastnetwerk dat deelneemt aan publicroam (en niet met andere netwerken). Als je de eerste keer inlogt op publicroam moet je op bepaalde apparaten (zoals iOS en Windows) een certificaat accepteren. Op andere apparaten (Android) moet je het certificaat zelf installeren.

Ga ik nu veilig online?

Publicroam biedt wifi-toegang met een hoog beveiligingsniveau (WPA2-Enterprise). Dit zorgt ervoor dat de verbinding tussen je smartphone, tablet of laptop en het wifi-access point optimaal wordt beveiligd. Het gebruik van Publicroam ontslaat je echter niet van de verplichting om de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te treffen als je online gaat. Zoals een recente versie van antivirussoftware op je computer, het niet delen van wachtwoorden en geen onveilige websites bezoeken. Aangezien publicroam toegang geeft tot het vrije internet via het netwerk van een gastorganisatie, blijft het raadzaam om je meest kwetsbare gegevens te beschermen door een beveiligde verbinding op te zetten (VPN).

Wat registreren jullie van mij

Publicroam waarborgt je privacy. Het is een dienst zonder bijbedoelingen. Om je toegang te verlenen tot de aangesloten wifi-gastnetwerken registreren wij je mobiele nummer en koppelen daar je inloggegevens aan. Ook registreren we waar en met welk device je online gaat. Deze gegevens zullen we alleen gebruiken om misbruik tegen te gaan, de dienst te verbeteren, en het gebruik van de dienst te monitoren. Het gaat om een tijdelijke opslag; gegevens over het gebruik worden maximaal 3 maanden bewaard, accountgegevens worden maximaal 6 manden bewaard nadat een account is opgezegd. Lees hiertoe ook ons privacy statement. Wij voldoen hiermee aan de Algemene Verordening Gegevens (AVG). Wat wij van je registreren zullen wij nooit gebruiken voor commerciële doeleinden of voor het doen van een persoonlijke aanbieding. Tenzij je daar nadrukkelijk toestemming voor geeft.

Aan welke voorwaarden moet ik me houden?

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het gebruik van een publicroam account. Zo is je account persoonlijk en mag je je accountgegevens niet met derden delen. Publicroam is ook bedoeld om als gast toegang te krijgen tot een wifinetwerk. Het is dan ook niet de bedoeling om constant online te zijn bij een organisatie die publicroam aanbiedt. Ook moet je je aan de gebruikelijke netiqquette houden. Het uploaden of downloaden van grote bestanden is niet toegestaan als ook het versturen van spam. Mocht je illegale activiteiten ontplooien op een gastnetwerk dan kunnen wij verplicht worden om gegevens over te dragen aan bevoegde instanties, mochten wij daar van rechtswege toe verplicht worden. Alle voorwaarden vind je in onze gebruiksvoorwaarden. Door online te gaan met publicroam accepteer je de gebruiksvoorwaarden.

Tip ons een nieuwe locatie!

Ergens geen publicroam, maar wil je wel veilig online? Geef de locatie aan ons door. Wij sturen dan een uitnodiging om aan te sluiten.

    030 – 307 44 99