Drijfveren

Ted Dinklo en Paul Francissen, de oprichters van publicroam, vinden dat wifi in de publieke ruimte stúkken beter kan. Met publicroam helpen zij organisaties en bedrijven om een veilige en automatische wifi-toegang te bieden aan bezoekers. Bij musea, bibliotheken, zorginstellingen, buurthuizen, werkplekken, etc.

Ambitie

Publicroam streeft ernaar dat mensen op zoveel mogelijk plekken in Nederland makkelijk en veilig kunnen verbinden. Op een privacyvriendelijke manier; we gebruiken de data alleen voor het bieden van wifi-toegang en niet voor andere doeleinden. Hiervoor wonnen we in 2020 de Privacy Award van Stichting Privacy First.

Onafhankelijk

Publicroam is een onafhankelijke wifi-roamingdienst, niet gelieerd aan leveranciers van wifi-apparatuur of telecombedrijven. De focus ligt op het bieden van toegang tot bestaande wifi-netwerken, we leveren geen andere diensten of producten. En we werken met open standaarden zodat het werkt op alle apparatuur.

Afnemers

Zowel publieke als private partijen kunnen aansluiten op publicroam. Om te zorgen voor een betrouwbare dienst, verifiëren we organisaties voordat ze aansluiten.

Oprichters

Ted Dinklo (1970) – Begeleidt als zelfstandig adviseur digitale transities in de publieke sector. In zijn eerdere werk als regeringsadviseur in Afghanistan, Oost-Timor en Bougainville zag hij het belang van goed internet. Dit inspireert hem om te werken aan een betrouwbare internettoegang voor iedereen.

Paul Francissen (1968) – Werkt als zelfstandig adviseur op het snijvlak van digital services en maatschappelijke vernieuwing. Hij is gespecialiseerd in digitale toegankelijkheid en zet zich daarnaast in voor digitale privacy. Eerder was hij oprichter van govroam, een wifi-roamingdienst voor de overheid. Hieruit werd in 2017 publicroam geboren.