Publicroam respecteert je privacy

Publicroam respecteert de privacy van elke gebruiker. Het is een dienst zonder bijbedoelingen. Wat we vastleggen, gebruiken we alleen om te zorgen dat de dienst goed werkt. Dus geen reclame, geen gebruikersprofielen en geen stiekem gedoe.

Wat we vastleggen

Om bezoekers toegang te geven tot de aangesloten wifi-gastnetwerken registreren wij een persoonlijk account op basis van een mobiel nummer en een e-mailadres. We leggen daarnaast gegevens vast over het gebruik. Deze gegevens hebben we nodig om de dienst te kunnen aanbieden, om ondersteuning te kunnen bieden en voor verbeteringen. En verder voor monitoring (op geaggregeerd niveau) en om misbruik tegen te gaan.

We slaan de gegevens tijdelijk op. Gegevens over het gebruik bewaren we maximaal drie maanden. Accountgegevens bewaren we zolang een account bestaat, tot maximaal zes maanden na beëindiging. De gegevens worden opgeslagen op servers in Europa.

Afspraken worden vastgelegd in verwerkersovereenkomsten met de deelnemende organisaties. Daarin staan afspraken over onder meer het doel van de verwerking, verwerkers, verwerkingslocaties, bewaartermijnen, databeveiliging en meldplicht.

De bezoeker blijft anoniem

Een bezoeker die publicroam gebruikt, blijft anoniem. De gegevens die we uitwisselen met de aangesloten wifi-gastnetwerken zijn niet direct herleidbaar naar een persoon. Deelnemende organisaties kunnen er dus niet uit afleiden wat bijvoorbeeld het mobiele nummer is of het e-mailadres. Alle deelnemende organisaties dienen zich te houden aan het privacy statement van publicroam. Zij mogen de gebruikers van publicroam dus niet volgen, advertenties toezenden of op andere manieren benaderen. Wel mogen zij passieve beperkingen in het netwerk toepassen, zoals het automatisch filteren of blokkeren van websites of het beperken van bandbreedte per gebruiker.

Lees meer in ons privacy statement