Hoe veilig is je bestaande wifi-gastnetwerk?

Er zijn diverse manieren om je bezoekers toegang te geven tot je gastwifi. De ene methode is veiliger voor de bezoeker dan de andere. Bijgaande quick-scan geeft een overzicht van diverse methodes en helpt bij het kiezen van een veilige oplossing.

De quick-scan is gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd door Dialogic in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek.

Download: Quick-scan veilig gastwifi