Publicroam respecteert je privacy

Publicroam biedt toegang tot gastwifi, we handelen niet in data. We slaan zo min mogelijk gegevens op en bewaren ze zo kort mogelijk. Wat we vastleggen, gebruiken we alleen om te zorgen dat de dienst goed werkt. Dus geen reclame, geen gebruikersprofielen en geen stiekem gedoe.

Bibliotheek Eindhoven, Witte Dame, met publicroam
Witte Dame, Eindhoven

Wat we vastleggen

Om bezoekers toegang te geven tot de aangesloten wifi-gastnetwerken registreren wij een persoonlijk account op basis van een mobiel nummer en een e-mailadres. We leggen daarnaast gegevens vast over het gebruik. Deze gegevens hebben we nodig om de dienst te kunnen aanbieden, voor ondersteuning en verbeteringen. En verder voor monitoring (op geaggregeerd niveau) en om misbruik tegen te gaan.

We slaan gegevens tijdelijk op. Gegevens over het gebruik bewaren we maximaal drie maanden. Accountgegevens bewaren we zolang een account bestaat, tot maximaal zes maanden na beëindiging. De gegevens worden opgeslagen op servers in Europa.

Afspraken worden vastgelegd in verwerkersovereenkomsten met de deelnemende organisaties. Daarin staan afspraken over onder meer het doel van de verwerking, verwerkers, verwerkingslocaties, bewaartermijnen, databeveiliging en meldplicht.

De Rotterdam, Rotterdam

Als bezoeker ben je anoniem

Een bezoeker die publicroam gebruikt, blijft anoniem. De gegevens die publicroam uitwisselt met de aangesloten wifi-gastnetwerken zijn niet direct herleidbaar naar een persoon. Deelnemende organisaties kunnen er dus niet uit afleiden wat bijvoorbeeld het mobiele nummer is of het e-mailadres.

Alle deelnemende organisaties onderschrijven het privacy statement van publicroam. Zij mogen de gebruikers van publicroam dus niet volgen, advertenties toezenden of op andere manieren benaderen. Wel mogen zij passieve beperkingen in het netwerk toepassen, zoals het automatisch filteren of blokkeren van websites of het beperken van bandbreedte per gebruiker. Lees meer in ons privacy statement