Hoe werkt de dienst publicroam?

Publicroam werkt op basis van WPA2-Entreprise en RADIUS-authenticatie. Deelnemende organisaties realiseren een koppeling met de top-level RADIUS-server van publicroam. Via hun wifi-access point(s) zenden zij de SSID ‘publicroam’ uit. Een wifi-apparaat van een bezoeker met een publicroam-account maakt automatisch contact met het access point en verstuurt zijn inloggegevens versleuteld naar de top-level RADIUS-server. Vervolgens wordt gecontroleerd of de gegevens correct zijn waarna akkoord wordt gegeven aan de deelnemende organisatie. Daarna krijgt de bezoeker toegang tot het lokale wifi-gastnetwerk.

Hoe vraagt een bezoeker een publicroam-account aan?

Een bezoeker vraagt eenmalig een publicroam-account aan via publicroam.nl of door een code te SMSen naar +31 970 10 260 261. Per SMS ontvangt hij zijn persoonlijke inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord). Hij activeert eenmalig zijn account en gaat vanaf dit moment overal automatisch online. het aanvragen en activeren van een account is gratis. Je moet in het bezit zijn van een mobiele telefoon met een SIM-kaart waarop je SMS-berichten kunt ontvangen. Publicroam werkt ook met buitenlandse SIM-kaarten.

Afmelden kan op elk moment door SMS-bericht te sturen aan publicroam (+31 970 10 260 261) met de tekst AFMELDEN (niet hoofdlettergevoelig).

Hoe is de support geregeld voor de mensen die een publicroam-account willen aanvragen?

Voor hulp bij het aanvragen van een account en ondersteuning bij het activeren, kunnen bezoekers contact opnemen met de supportdesk van publicroam, per mail of telefonisch. Bezoekers kunnen ook terecht op de website waar een uitgebreide FAQ wordt geboden. De ervaring leert dat het aantal supportvragen beperkt is; de meeste bezoekers hebben geen hulp nodig om in te loggen.

Aan welke afspraken moet iemand met een publicroam-account zich houden?

Wanneer een bezoeker zich de eerste keer aanmeldt, gaat hij of zij akkoord met gebruiksvoorwaarden. Daarin staan alle afspraken over het gebruik van de gastnetwerken. Onder meer dat een account persoonlijk is, dat het niet de bedoeling is om continu online te zijn bij een organisatie, dat een gebruiker zich moet houden aan de gebruikelijke nettiquette, etc. Mocht een bezoeker illegale activiteiten ontplooien op een gastnetwerk dan kunnen gegevens overgedragen worden aan bevoegde instanties.

Hoe is de privacy geregeld van mensen die publicroam gebruiken?

Publicroam stelt privacy voorop. Wanneer een bezoeker zich de eerste keer aanmeldt, wordt hij gevraagd om in te stemmen met het privacy statement van publicroam. Daarin staat onder meer dat:
– publicroam en de deelnemende organisaties persoonsgegevens zorgvuldig verwerken
– gegevens uitsluitend worden verwerkt om de bezoeker in staat te stellen om veilig en gemakkelijk verbinding te maken met WiFi-gastnetwerken;
– het verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt tot de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Gegevensopslag heeft een tijdelijk karakter. Gegevens over het gebruik worden maximaal 3 maanden bewaard, accountgegevens worden maximaal 6 manden bewaard nadat een account is opgezegd.

Deelnemende partijen die publicroam aanbieden zullen een overeenkomst dienen te onderteken waarin de verwerking van gegevens is geregeld middels een verwerkersovereenkomst.

Kan elke organisatie met een wifi-gastnetwerk aansluiten op publicroam?

Als het technisch mogelijk is en een organisatie sluit een overeenkomst met publicroam waarin ze aangeven aan de voorwaarden te voldoen op o.a. het gebied van gegevensverwerking en privacy, dan mogen ze aansluiten op publicroam

Hoe is de support geregeld voor organisaties die willen aansluiten op publicroam?

Publicroam biedt samen met haar technische partners ondersteuning bij het aansluiten van een wifi-gastnetwerk op publicroam. Als een organisatie eenmaal aangesloten is, is de supportdesk van publicroam beschikbaar in geval van storing. Afspraken over de ondersteuning zijn geregeld in de SLA die onderdeel is van de dienstovereenkomst.

Kunnen mensen met een buitenlands mobiel telefoonnummer gebruik maken van publicroam?

Ja! Mensen met een buitenlands mobiel telefoonnummer kunnen gewoon een publicroam-account aanvragen en activeren.

Hoe informeert een organisatie haar bezoekers en eigen medewerkers dat publicroam beschikbaar is?

Publicroam heeft een uitgebreide communicatie-kit ter beschikking die organisaties kunnen gebruiken bij het informeren van de eigen medewerkers.

Kunnen wifi-gastnetwerken buiten Nederland aansluiten op publicroam?

Nee. Op dit moment is het niet mogelijk voor wifi-netwerken op locaties buiten Nederland om aan te sluiten op publicroam. Dit gaat veranderen in de toekomst.

Kan ik in contact komen met een organisatie die publicroam aanbiedt om van hun ervaringen te leren?

Ja! Dat kan zeker. Mail ons op info@publicroam.nl of bel ons op 030 – 307 44 99 en wij brengen je in contact met een partij die ervaring heeft met publicroam zodat je kan leren van hun ervaringen.

Is er veel behoefte aan ondersteuning bij mensen die zich aanmelden voor publicroam?

Tot nu toe is onze ervaring dat zo goed als iedereen die zich aanmeldt voor publicroam, het account makkelijk kan activeren met ondersteuning van de informatie in de mail en de uitgebreide support-pagina’s op onze website