Goed geregeld; veilig wifi voor ruim 3000 ambtenaren

5 juni 2024
Ga terug

‘Hoe zorgen we dat onze medewerkers en bezoekers op een eenvoudige manier gebruik kunnen maken van Wifi?’ Het is een vraag die in veel gemeenten speelt. Ook in West-Brabant, waar Equalit diverse gemeentes ondersteunt met digitale oplossingen. We spreken Richard Bastiaansen die bij Equalit verantwoordelijk is voor netwerkbeheer, en met name voor wifi.

Wat doet Equalit voor klanten?

‘De corebusiness van ons team binnen Equalit is de databeveiliging van de inwoners van onze deelnemende gemeentes. We werken voor elf gemeentes en een werkvoorzieningsschap. Hier horen ook de gemeentelijke diensten bij, zoals milieustraten, sportparken, bibliotheken en ga zo maar door. In totaal beheren we ruim 3.000 werkplekken.

Tot voor kort had iedere gemeente een eigen wifi-oplossing waarvoor wij het beheer en onderhoud deden. Wij leverden voor iedere deelnemer maatwerk,’ vertelt Richard. ‘Dat is beheersmatig en technisch niet ideaal en maakt het bovendien moeilijker om de veiligheid te garanderen.’

Wat maakt het zo complex om de digitale veiligheid te garanderen?

Richard geeft een voorbeeld: ‘Wie bij gemeente A werkte en uit dienst ging, wist nog steeds het wachtwoord om te kunnen inloggen. Het is niet de bedoeling dat voormalig medewerkers kunnen verbinden met het wifi-netwerk als zij uit dienst zijn.

We hadden dus meerdere redenen om een andere oplossing te zoeken: de veiligheid moest omhoog en we wilden zelf meer eenduidigheid en eenvoud in het beheer. De security officers van de meeste gemeentes ondersteunden ons plan om over te stappen naar govroam en publicroam dan ook direct.’

Hoe kwamen jullie bij govroam en publicroam uit?

‘We kenden govroam al en verschillende gemeentes werkten hier al mee. Bovendien bleek uit ons onderzoek dat het met de veiligheid van deze apps echt goed zit, dat het gebruiksgemak groot is en dat het beheer ten opzichte van de oude oplossing minder zou worden. Hoewel ons ook was gevraagd om te kijken of we een eigen oplossing konden bouwen, was deze optelsom van voordelen zo duidelijk dat we daar niet voor gekozen hebben.’

Wat zijn de reacties van gebruikers?

‘Nou, heb je even?’ lacht Richard. ‘Grapje. We horen bitter weinig… maar dat is in ons vak alleen maar goed! Wij krijgen zelden een compliment. We worden namelijk alleen gebeld als er iets misgaat.

Wel weet ik uit de eerste hand dat de implementatie soepel verliep. We hebben bij wijze van test eerst een proof-of-concept gedraaid binnen Equalit. De aanloopproblemen die toen boven water kwamen, hebben we opgelost en we hebben wat zaken verfijnd. Vervolgens zijn we begonnen met de uitrol bij onze deelnemers.

De uitrol bestond uit slechts enkele stappen:

  • Equalit ging naar locaties toe om uitleg te geven;
  • Vervolgens zette Equalit de nieuwe wifi-netwerken aan en liet de oude wifi-netwerken nog twee of drie weken doordraaien;
  • Iemand van Equalit ging naar de locaties om de oude wifi-netwerken uit te schakelen en bleef een dagdeel om eventuele vragen te beantwoorden.

Behalve publicroam en govroam bieden jullie ook Equalitroam aan. Waarom?

‘In feite is Equalitroam een wifi-netwerk, net als govroam en publicroam. We hebben deze variant speciaal voor onze deelnemende gemeenten bedacht. Alle apparaten die vanuit de gemeenten worden uitgereikt aan werknemers zijn aangesloten op Equalitroam en worden volledig door ons beheerd. Ben je nieuw in dienst? Dan krijg je een apparaat dat zich volledig automatisch met wifi verbindt.

Al met al zijn we dankzij deze ontwikkelingen op diverse fronten vooruitgegaan:

De drie netwerken bieden een hoge mate van veiligheid. Dat is erg belangrijk voor onze deelnemers die een voorbeeldfunctie hebben op het gebied van veilig databeheer; de beheerlast is een stuk lager geworden, waardoor wij meer tijd hebben voor andere IT-projecten.

O ja, dan vergeet ik nog de landelijke dekking. Dat is prettig voor onze deelnemende gemeenten – die bij deelnemende locaties in heel Nederland gebruik kunnen maken van publicroam of govroam – maar ik merk zelf ook dat ik het handig vind. Als ik een keer een buurgemeente bezoek voor bijvoorbeeld een seminar, ben ik altijd weer blij als ze publicroam en govroam aanbieden!’